Nem minden arany, ami fénylik, avagy nem minden (komplex) fejlesztés fejlesztés,
sokszor inkább csak szemfényvesztés!

A bejegyzést írta: Tatárné Nagy Ágnes, konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató, a Kuncogó program alapítója, az MPT Konduktív etnopedagógia szakosztály elnöke

Az írásban nem térek ki az egyes szakok, képzések (pl. gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, TSMT terapeuta, stb.) bővebb leírására, kompetenciaterületek megjelölésére! Tényfeltárás, ismeretnyújtás, közlés.

Felháborodásom oka röviden, hogy ma már úton-útfélen, s legyen szó bármilyen internetes platformról, az jön velem szemben, hogy egyre többen nevezik magukat fejlesztőnek – az általuk tartott foglalkozásokat pedig fejlesztő foglalkozásnak -, mindenféle végzettség, szakképesítés, gyakorlat nélkül, ami nagyon káros, és mindemellett etikátlan is❗️ Káros a fejlesztő szakmát tekintve, de természetesen első sorban a gyermekek miatt! Ma már mondhatjuk azt is, hogy divatossá vált fejleszteni. Pedig a valós problémák mögött nem holmi hókuszpókusz és bűbáj lakozik.

Én magam is tartok kurzusokat, intézményi képzéseket, de senkit nem képzek fejlesztőnek! Sőt, a sokadik mintaintézmény megkeresésre is nemet mondok, a foglalkozásvezetői hálózattól is távol tartom magam! Mert sokkal fontosabb számomra a minőségi növekedés a mennyiségi mellett! Mert szeretném a magas szakmai színvonalat, a tudományt képviselni! A jelenlegi életembe pedig pláne nem fér bele több mentorálás az anyaság mellett. Amit pedig nem tudok szakmailag megfelelően patronálni, kontorollálni, azt nem vállalom.

A Kuncogó Közvetít-Ő-k elnevezése sem véletlen. Sokáig kerestem a megfelelő kifejezést, mellyel helyesen szemléltetem azt, hogy nem Kuncogó foglalkozásvezetőkről van szó, hanem magasan képzett szakemberekről (néptáncpedagógus, bölcsődevezető, logopédus, stb.), akik a saját szakmájukon belül, a saját személyiségük által alkalmazzák a Kuncogó szemléletet, ami nem egy szemellenző, hanem, aki már részt vett kurzuson tudja, hogy egy-egy játék kapcsán is mennyi adaptálási és differenciálási lehetőséget kínálok pontosan azért, hogy mindenki a saját  gyermekének, saját csoportjának megfelelően megtalálja benne a leginkább számukra adekvátat.

Kedves Kollégák! Kedves Szülők! Tudom, hogy a rengeteg információ között nagyon könnyen el lehet tévedni! Kérdezzetek, tájékozódjatok hiteles forrásokból!

A továbbiakban mindezekről fejtem ki a véleményemet bővebben, természetesen senkit és semmi nem említve, ami a szemfényvesztés-varázslat kategóriába tartozik!

Köszönöm, ha végig olvasod! 

Ma talán az egyik leghangzatosabb kifejezés a fejlesztés szó. Sőt, a komplex fejlesztés pedig már szinte mindent “lefed”. Lehet vele takarózni, mögé bújni, de már lassan varázsolni is. 🪄✨

Egyre elterjedtebbek azok a hirdetések, plakátok, ahol (komplex) fejlesztés címszó alatt már megtalálható majdnem mindenféle mozgással kapcsolatos foglalkozás. Kérdezem én, minden esetben valóban fejlesztő szakember tartja ezeket a foglalkozásokat? Vagy a kifejezés által már mindenkit el lehet csábítani? De látom, hogy egyetemi órákat, előadásokat is egyre többen tartanak, ahol a központi téma a fejlesztés, és annak alkalmazásai bizonyos területek összekapcsolásával, mert olyan pátoszos a hangzása: f e j l e s z t é s.

El lehet-e sajátítani a komplex fejlesztés folyamatát egy 30 vagy 60 órás képzés során?

A válasz egyszerű: természetesen, NEM!

Mi a Pető Intézetben konduktor*-hallgatóként 4 éven keresztül, az első héttől kezdve heti min. 10-15 órát voltunk gyakorlaton a csoportokban, intézeten belül és kívül, minden korosztállyal megismerkedve. Megtanultuk az anamnézisfelvétel, a megfigyelés, tényfeltárás és diagnosztika lépéseit, elsajátítottuk azt a képességet, miszerint egy csoporton belül életkornak és egyéni fejlődési szintnek megfelelően tudunk differenciálni bármilyen tevékenységen belül. Az elméleti és gyakorlati képzésnek köszönhetően képessé váltunk egy-egy gyermek, illetve csoport számára rövid- és hosszútávú célokat felállítani – és személybeszabott fejlesztési tervet készíteni -, ezeket felülvizsgálni bizonyos időközönként, és ami a legfontosabb, mindezt – valóban komplex módon – a holisztikus nevelési megközelítés által a gyakorlatban is megvalósítani.
(*Fogalmak meghatározása: Lásd a bejegyzés végén.)

Ha lehetne, mindneki számára kötelezővé tennék egy évet a Pető Intézetben. ♥️ Főleg szülőknek, leendő szülőknek, illetve gyermekkel foglalkozó szakembereknek. Elmondhatom, hogy az ott szerzett tudás és szemlélet az életem minden területén gyümölcsöző. Nemcsak szűken a szakterületemet tekintve.

És igen, egyre nagyobb szükség van és lesz a valóban fejleszt-Ő szakemberekre, hiszen, ahogyan a FejlesztÉsjáték könyvben 📚 is olvashatjátok, elmondható, hogy mára tipikussá vált az atipikus fejlődés.

Az idegrendszeri éretlenségről is lehet hallani minden nap, sőt, a legtöbb gyermekre már egészen korai időszakban ráragasztják ezt a bélyeget, de valóban mi is van a háttérben? Erről bővebben ☞ ITT írok. Az idegrendszer érésének támogatása népi játékokkal.

Az is igaz, hogy, ami figyelmet kap, az fejlődik, növekszik. Legyen az pozitív vagy negatív. Mint ahogyan azt ismerjük a Pygmalion-effektus (önbeteljesítő jóslat) kapcsán, mikor is a mások iránti (el)várásaink valósággá válnak. “Belőled úgysem lesz zenész! Ebből nem fogsz tudni megélni!” De helyette mondhatjuk azt is, hogy “milyen kitartó vagy, ennek a munkának biztosan meg lesz a gyümölcse. Bízom benned, meg tudod csinálni!”

“Pygmalión úgy kezelte az alkotást, mintha az hús-vér nő lenne. Annyira hitt valamiben, hogy az valósággá vált.” És ahogyan régen is hittek a kimondott szó erejében, lásd: Áspis, kerekes (tenyeresdi) – gyógyítás (bővebben: Szívbejátszó: 55. oldal), én a mai napig hiszek benne. Mihelyst a kislányuk is, aki, ha éppen beborult az ég, magától énekli, hogy ☀️ Süss fel nap, majd később, ha valóban előbújik a napocska, mély meghittséggel örvend – saját magának – , hogy ez bizony neki köszönhető, az ő énekének. 🎶

Elmondható, hogy a kimondott szónak teremtő ereje van. No, de ez hogyan kapcsolódik a fejlesztéshez? A FejlesztÉsjáték könyvben is olvasható, miszerint a különböző kompetenciaterületekhez kapcsolódva találunk játéktípusokat, és konkrét játékpéldákat leírással. Példa: testtudat – testséma; játéktípusok: arcmutogató, arcsimogató, kukucs játék, stb.

Ezen típusok alkalmazásával megtámogatjuk a testtudat-testséma fejlődését, de ettől még NEM válunk fejleszt-Ő szakemberré!

A gyermek fejlődését viszont megtámogathatjuk természetes módon, melyre nagy szükség van, és ezáltal pozitív hatással lehet a gyermekek életére, hiszen a gyermekfolklór színes eszköztárának köszönhetően észrevétlenül fejlődik a gyermek, s testi-lelki-szellemi jóllétet biztosít számára. ☞ játékos anyanyelv visszatanítása.

Vagy megemlíthetjük a “beszédindító mondókákat” is. Vajon létezik ilyen? A játéktipológiát tekintve nem! Természetesen több játékot, játéktípust is lehet alkalmazni beszédindítás céljából, de több mindentől is függ. Pl.: gyermek életkora, érintettség, csoport-egyéni foglalkozás, stb. És mint minden területhez, itt is fontos a megfelelő szaktudás!

Alkalmazhatunk minél több hangutánzót, olyan játékokat, amelyek a vesztibuláris rendszert ingerlik, vagy ahol  beszéd és (kéz)mozgás együttesen jelenik meg. A kéz 🙌🏻 és a száj 👄 az a két terület, melyek beidegződése a legnagyobb területet foglalja el az agyban 🧠. Ha beszélünk és kézmozdulat is kapcsolódik hozzá (vagy fordítva: a mozdulatot beszéd kíséri), az agyunk kb. 80%-át aktivizáljuk. (Ezzel kapcsolatban készülök egy külön blogbejegyzéssel hamarosan.)

A témához kapcsolódó hiteles szakember: Márton Réka gyógypedagógus-logopédus. Beszédindítással, illetve más logopédiai kérdésekkel kapcsolatban keressétek bátran! Elérhetőségek: ☞ ITT. 💌

Külön szó eshetne a “fejlesztő” játékokról is, melyek között valóban találhatóak minőségi eszközök – ha pl. nem csak egyféleképpen alkalmazható, megjelenik benne a kreativitás, gondolkodás -, de kerüljük a villogó, csillogó, beszélő “fenevadakat”, melyekkel egy ideig valóban le lehet kötni a gyermek figyelmét, de a fejlődését nem támogatja meg. Sőt, a túlingerlés is ugyanúgy káros az idegrendszerre! És persze a fejlesztés szó megjelenése sok játék esetében egyenlő a sok nullával az összeg végén. 💸

Szeretettel ajánlom a téma egyik elöljáró és meghatározó szakemberét:  Nébald Alexandra “Torna néni”-t,  és az oldalát, ahol nemcsak a mozgásfejlődéssel kapcsolatban kaptok hiteles információt, de rengeteg edukációs tartalommal segíti a szülőket és szakembereket egyaránt. Mindemellett korosztályi bontásban találhattok nála valóban fejlesztő játék ajánlókat, mely nagy segítség, ha már elvesztél a végtelen választékban.
Nézz szét az online kurzusai között, s válogass a számodra leghasznosabb témák közül!

Sok esetben az önvizsgálat lenne a kulcs. Hogy valóban tisztában vagyunk-e a saját kompetenciánkkal, tudásunkkal? Mert gondoljunk bele, ha valaki a pszichés tudatosság jegyében figyel a mentális egészségére, attól még nem lesz pszichológus! Vagy ha meg tudunk tanítani egy-egy moldvai táncot vagy polgári táncot a gyerekeknek, attól még nem válunk néptáncpedagógussá! És ezt még sorolhatnánk… Én is tanultam több éven keresztül anatómiát, neuroanatómiát, neuropedagógiát, neuropszichológiát (…) mégsem vagyok és nem is leszek neurológus. 🙃

Összegzés

A mozgás a gyermek természetes megnyilvánulása, a legfontosabb eszköz, amivel az idegrendszerre hatni tudunk. A mozgás az érés minden területére – beszéd, érzékelés, gondolkodás, pszichés érés, stb. – hatással van. A mozgást semmi mással nem lehet pótolni, így mindig is nagy szükség lesz rá, mert elengedhetetlen a normál, egészséges fejlődés érdekében is, legyen az bármilyen torna, népi játék – néptánc foglalkozás, sport, stb.

“A népi gyermekjátékok során mindkét agyfélteke aktivizálódik, az értelmi és érzelmi fejlődés állandó kölcsönhatásban van.”
TNÁ: FejlesztÉsjáték 📚

Ahogyan a Kuncogó szemlélet egyik alappillére a preventív szemlélet kialakítása, és egyben a hitvallása is a fejlődés természetes támogatása, így a játékok tudatos, mindennapi alkalmazásával ez valósulhat meg, de ez még nem lesz – mindenki által – komplex fejlesztés, mert ahhoz megfelelő szakmai ismeret szükséges! És természetesen nem azt állítom, hogy mindehhez csak a konduktorok értenek, mert nem így van, én azért erről az oldalról beszélek, mert ehhez van végzettségem, rálátásom, gyakorlatom, erről tudok hitelesen nyilatkozni.

És azokban a kérdésekben, melyekben én nem vagyok kompetens, bátran merek kérdezni kollégáktól, más szakemberektől. Te is tedd bátran!

Kedves Szülők! Ha bizonytalannak érzitek magatokat, kérlek Titeket, tájékozódjatok a foglalkozások vezetőinek végzettségéről, életrajzáról, melyből sok minden kiderülhet!
Kiskoromtól nagykoromig

Szeretném kifejezni a hálámat minden szakembernek, aki a legjobb tudását, szívét-lelkét szenteli ennek a nemes feladatnak, a fejlesztésnek. Nagy tisztelet nekik!

❗️És akinek pedig inge… kérem vegye magára, hiszen a gyermekeinkről van szó❗️

Köszönöm!

Ha Te is ismersz olyan programot, foglalkozást, ami inkább a szemfényvesztés kategóriába tartozik, írd meg nekem ☞ 💌 info.kuncogo@gmail.com
(Nem, nem fogom közzé tenni, ahogyan itt sem említettem konkrétan senkit és semmit!)

Tisztelettel:

Tatárné Nagy Ágnes
kétgyermekes édesanya, a Kuncogó alapítója

Kuncogó – a fejlődés természetes támogatásáért
www.kuncogo.hu

Ha Te is szeretnéd a népi játékokat preventív szemléletben alkalmazni, szeretettel ajánlom a FejlesztÉsjáték és a Szívbejátszó könyveket.

📚 FejlesztÉsjáték – népi játékok a fejlesztés tükrében

📚 Szívbejátszó – játékok, mondókák és dalok nem csak ölbeli gyermekeknek.

Várlak szeretettel a FejlesztÉsjáték online kurzusra. Részletek és jelentkezés: ☞ ITT.

Konduktív pedagógia – Pető módszer: (szellemi hungarikum) A konduktív nevelés a központi idegrendszer károsodása következtében mozgássérült gyermekek és felnőttek rehabilitációjára kialakított nevelési rendszer. Egy olyan speciálisan integrált nevelési folyamat – pedagógiai rehabilitáció – és tanulásvezérlés, mely az adott életkornak megfelelően a mozgássérült személy minden funkciójára kihat, és amelynek lényege az aktív tanuláson alapuló, sokoldalú személyiségfejlesztés. A konduktív pedagógia végső célkitűzése, hogy a mozgássérült az akarati funkciók fejlesztése segítségével alkalmassá váljon az önálló életvitelre és a társadalmi integráció elérésére. Nem és nemcsak mozgásfejlesztés! A holisztikus nevelési megközelítésben a megjelenik a mozgás, az értelem, a beszéd, az önellátás, a szociális képességek fejlesztése is.

konduktív:  rávezetés

konduktor: Olyan speciálisan képzett pedagógia szakember, aki a különböző korú (csecsemőkortól felnőtt korig) idegrendszeri sérült személyek komplex fejlesztését teszi lehetővé pedagógiai, orvostudományi, pszichológiai, filozófiai ismeretei alkalmazásával.