Nem mindig kóros, ami más!

A mozgás a tanulás eszköze, a legfontosabb eszköz, amivel az idegrendszerre hatni tudunk.
A mozgás egymásra épülő szinteken megy keresztül. Nem mozgásminták megtanulása, sokkal inkább idegrendszeri érés, szerveződési eredmény. A mozgás az érés minden területére hatással van: beszéd, érzékelés, gondolkodás, pszichés érés.
Rengeteg tévhittel találkozunk nap mint nap,  és lassan minden baba jár valamilyen tornára, fejlesztő foglalkozásra.” Le ne maradjunk!”  Túlzással, de sok esetben az egyetemi felkészítése folyik a gyermekeknek már születésüktől fogva. Természetes, hogy szülőként a legjobbat szeretnénk számukra, de tudatosítanunk kell, hogy mivel támogatjuk a fejlődésüket, illetve mi az, amivel ártunk.
A fejlődő idegrendszernek nem tesz jót a szükségtelen ingertöbblet. Előnytelen hatásuk hosszú távon pl. figyelemzavart okozhat.

 • korai ültetés és állítás
 • túl sok, illetve hangos és villogós játék
 • digitális eszközök

Számos álláspontot találunk az internet világában a csecsemők, kisgyermekek fejlődéséről. Az alábbi egyszerű táblázat az első 3 év nagymozgását és finom motorikus fejlődését mutatja be vázlatosan. Megjelenhetnek bizonyos fejlődési szintek korábban is – mi is tapasztaltuk a Kislányunkkal -, mely nem jelez problémát minden esetben. Az idegrendszer érése és komplex működése egyénileg eltérő, tehát lehet különböző az egészséges babák fejlődése!  Gondoljunk bele, mi sem vagyunk egyformák!

A mozgásfejlesztés nem a mozgásfejlődés felgyorsítása!

A konduktív pedagógia lényege a tanuláson alapuló sokoldalú, komplex személyiségfejlesztés. /konduktív=rávezetés/

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, holisztikus szemléletmódja lehetőséget ad a gyermekek korai fejlesztésére is. Alapeszméje, hogy az idegrendszer a sérülések ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének a lehetőségeivel, amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő irányításával aktivizálhatók. A módszer lényege, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszerébe foglalva rávezesse az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára.

A konduktív nevelés magába foglalja:

 • a hely- és helyzetváltoztatás tanulását,
 • manipulációs tevékenységet, szem-kéz koordináció fejlesztését,
 • értelmi képességek (észlelés, érzékelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) fejlesztését,
 • kommunikáció fejlesztését,
 • helyes testkép kialakítását,
 • szociális készségek fejlesztését,
 • önellátási szokások kialakítását.

Mindez játéktevékenységbe ágyazva az aktív tanulás érdekében, ahol a mondókák, dalok ritmust adnak a mozdulatoknak, s ezáltal megszabják a tevékenység ütemét. További kiemelt célja a konduktív nevelésnek a prevenció, illetve a korai felmérés.

Problémát jelző tünetek:

 • izomtónus problémák (feszes, hypotón, tónuseloszlási zavar)
 • megkésett mozgásfejlődés (nagymozgás, finommotorika),
 • fej-törzs-nyak rendellenes tartása,
 • aszimmetrikus mozgás, és tartás,
 • ujjak helyzete,
 • lábfejtartási problémák.

Keress bizalommal!

Ha bizonytalan vagy babád fejlődését illetően, eltérést észlelsz a normál fejlődési szinthez képest, vagy szeretnél otthoni játékos gyakorlatokat, melyek segítik a megelőzést.

Egyéni online, vagy személyes konzultáció, tanácsadás.