Nagy örömmel adjuk hírül, hogy 2023. 06. 06-án megalakult a Magyar Pedagógiai Társaság

Konduktív etnopedagógia

szakosztálya.

A Kuncogó program alapelve a konduktív etnopedagógia, mely a néphagyomány pedagógiájának konduktív szemlélete, aktivizálás és rávezetés az önálló feladatmegoldásra, tanulásra. A holisztikus nevelési megközelítésben a készségek és képességek megalapozása és támogatása történik első sorban a népi játékokon keresztül életkornak megfelelően és egyéni képességekhez mérten. A gyermekfolklór eszköztárának adaptálása és differenciálása egy olyan támogató környezetet biztosít, ahol a gyermek észrevétlenül fejlődik, megismeri a saját testét, környezetés, és testi-lelki-szellemi jóllétet biztosít, felkészítve az életre.

A játéktípusok struktúráját vizsgálva felállítható egy olyan rendszer, ahol a játékok kompetenciaterületenkénti besorolása valósul meg, melynek tudatos alkalmazása a prevenció alapja. A gyermek számára az a legkedvesebb, ha édesanyja, édesapja játszik vele, beszél hozzá, énekel neki, ringatja, simogatja, cirógatja, jelen van, figyel rá. Mindezek elengedhetetlenek a biztonságos kötődés érdekében. Az évszázadokon át csiszolt, formálódott játékok forma- és élményanyagába természetes módon nőtt bele az újabb generáció. Ez a fajta átörökítés és belenevelődés sajnos ma már nincs jelen minden család életében, első sorban tehát a pedagógusok által találkoznak népi játékokkal a gyermekek. 

Kiemelt célunk a játékos anyanyelv visszatanítása szülők és szakemberek számára egyaránt, hogy a népi játékok újra természetes közege lehessen minden gyermeknek.

Munkaterv, feladatok a 2023-as évre:

Ahhoz, hogy a Kuncogó szemléletet még közelebb vigyük a családok és a szakemberek számára is, a következő hónapokban a tagok személyes bemutatkozása fog megvalósulni, ahol jó gyakorlatokat, kiemelt élményeket, tapasztalatokat fognak megosztani – videó, kép, leírás, stb. formában. Ezek mindenki számára elérhetők lesznek.

A június 6-ai első ülésen ennek az ütemezése történt meg a tagok személyes bemutatkozását követően. A 9 elhivatott Kuncogó Közvetít-Ő magas szakmai tudással és elhivatottsággal mutatja be, hogyan lehet a Kuncogó szemléletet, módszertant a mindennapokba beemelni. Mindezt a saját személyiségükön keresztül, a saját tudásokkal átszőve. Így jelenik meg majd logopédiai, kisgyermeknevelői, óvodapedagógusi, fejlesztőpedagógusi, néptáncpedagógusi, tanítói megközelítés is, mely még inkább a komplexitásra fog törekedni. Megmutatva, hogyan lehet pl. egy ölbeli játékot újszülött kortól egészen kisiskolás korig alkalmazni, kiemelve a fejlesztési területeket, minek a fejlődését támogatja meg, felhívni a figyelmet a megelőzésre!

Az őszi időszakra tervezünk egy Őszi ötletelőt, mely a szakosztály tagjai számára lesz elérhető.

Fontosnak tartjuk a tudományos megalapozottságot. Szeretnénk, ha a Konduktív etnopedagógia szakosztály egy erős tudásbázis lenne, ehhez pedig tökéletes keret a Magyar Pedagógiai Társaság. Sajnos, sok kifejezés, szóhasználat keveredik a népi játékokkal kapcsolatban is, melynek tisztázása időszerű, főleg, ha szeretnénk megérteni a Kuncogó módszertanhoz kapcsolódó rendszerszemléletet. 

Terveink között szerepel minél több bölcsődével felvenni a kapcsolatot, hiszen tudjuk, hogy nem lehet elég korán kezdeni, illetve a megelőző szemlélet kialakítása végett is, tudván, hogy számos képesség fejlődését pozitívan befolyásolják a népi játékok, így ezek a tanulási nehézségek megelőzésében is fontos szerepet játszanak.

Alapító tagok:

Czinóber Klára – néptáncpedagógus

Csillagné Szűcs Dorina Helga – csecsemő- és kisgyermeknevelő

Fröhlichné Benczik Erika – óvodapedagógus

Kovácsné Milu Bernadett – óvodapedagógus, foglalkozásvezető

Márton Réka – gyógypedagógus-logopédus, néptánc oktató

Rónai Margaréta – kisgyermeknevelő, bölcsőde vezető

Szabados Zsuzsanna – óvodapedagógus, gyermektánc az óvodában, iskolában szakirányon – szakvizsgázott pedagógus,  Népmesekincstár mesefoglalkozásvezető

Szuhánszki Mónika – táncpedagógus, mozgásfejlesztő pedagógus

Tamásné Deme Boglárka – tanító, fejlesztőpedagógus, játék és szabadidő szervező tanár, Népmesekincstár mesefoglalkozásvezető

Elnök:
Tatárné Nagy Ágnes – konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató, a Kuncogó program alapítója

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődők jelentkezését, mely a MPT honlapján található belépési nyilatkozat kitöltésével lehetséges.

☞ Belépési nyilatkozat.

További részletek, programok hamarosan!

Tanuljuk újra együtt a játékos anyanyelvet!

Tatárné Nagy Ágnes

konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató,
a Kuncogó Program alapítója,
a Konduktív etnopedagógia szakosztály elnöke
www.kuncogo.hu