Nagy Ágnes, Nagy Rita, Sipos Kata, Sipos Nóra (2010): Comprehensive personality development in Conductive Education through folk dance, In.: The 7th World Congress on Conductive Education Abstract Book, pp.: 66-67.

Nagy Ágnes (2011): „Úgy szeretek táncolni” – A tánc személyiségpszichológiai vizsgálata, In.: XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri konferencia, Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Rezümékötet, pp. 258.

Nagy Ágnes (2013): „Ez egy csoda volt…mifelénk így mondják”. Tudósítás a XXI. Országos Szólótáncfesztiválról, In.: Parlando online folyóirat, 2013. II. szám
http://www.parlando.hu/2013/2013-2/Csoda.pdf

Nagy Ágnes (2013): Könyvajánló Demarcsek-Mező-Mizerák (2012): Tánc-OK. A táncos tehetség azonosítása és gondozása c. könyvhöz, Kocka Körkiadó, Budapest

Nagy Ágnes (2014): Az erdei iskola hatása – különös tekintettel a társas kapcsolatokra és a tárgyi tudás bővülésére. In.: XVII. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet, 8. szekció: Egyszerűség és komplexitás a neveléstudományban és a pedagógia gyakorlatában. pp. 27-35., Győr
☞ Elolvasom

Nagy Ágnes (2015): Néptáncnyelven – személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés, identitásalakítás. In: A jelszó: Gandhi. Módszertani füzet. Kutatói terepgyakorlaton az ELTE PPK doktoranduszaival. Új Helikon Bt, Budapest
☞ Elolvasom

Ágnes Nagy & Krisztina Bohács (2016): Movement analysis and conductive education, manuscript

Nagy Ágnes (2016): Az ölbeli játékok és a kisgyermek fejlődésének kapcsolata. In: Óvodai Nevelés, LXIX. évfolyam, 8. szám. 8-11. o.
☞ Elolvasom

Nagy Ágnes, Bohán Mariann (2017): Gondolatok a fekete pedagógiáról, In. Szolgálva, nem tündökölve – Trencsényi 70, (Nagy Ádám, szerk.), 86-98. oldal

Tatárné Nagy Ágnes (2020): Annaróza adventi kalendáriuma. In: A Kisgyermek. 2020. XIV. évfolyam 5. szám, 11-12. o.

Tatárné Nagy Ágnes (2021): Kuncogó -Szívemalatti játékok. In: A Kisgyermek. 2021. XV. évfolyam 3. szám, 13-14. o.

Tatárné Nagy Ágnes (2021): Konduktív etnopedagógia a fejlődés természetes támogatásáért. In: Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok, Karlovitz J. T.(szerk.) 324-238. oldal