2013-ban ösztöndíjat nyertem az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléselméleti Programjába, ahol fő kutatási területem a népi játék és néptánc fejlesztő hatásának vizsgálata volt.
A tanulmányaim és gyakorlati tapasztalataim által a kutatási fókusz egyre szélesebb lett, melyhez természetesen az is hozzátartozik, hogy  Édesanya lettem. Így születtek meg a “szívemalatti játékok”, melyek a magzati korszakhoz tartozó – első sorban ölbeli játékok adaptálása – közös élmény anya és a baba számára.
Kutatásaim során vizsgáltam  – és a mai napig vizsgálom – a játéktípusok struktúráját és azok kompetencia területhez való kapcsolódását, mely során felállítható egy olyan rendszer, ahol a különböző típusok készségek és képességek szerinti besorolása valósul meg. A mindennapi nevelő, oktató, fejlesztő munka során abban tud segítséget nyújtani, hogy ha tudjuk, hogy egy gyermeknek pl. az egyensúlyérzékével van probléma, és ismerjük, hogy ehhez a területhez mely játéktípusok sorolhatóak, melyek azok, amik legfókuszáltabban ezt a területet célozzák, máris tudunk konkrét játékot párosítani hozzá.
Ez a típusú játékrendszerezés nemcsak a fejlesztésben, de a megelőzésben is kiemelt szereppel bír.

A ☞ Kuncogó – gyűjteményben már közel 400 játék és mondóka található.