Szerelemvarázslás nagypéntek hajnalán, avagy a megtisztulás és újjászületés eszméje a fehér liliomszál játékokban

Mondókák a mindennapokban. Hogyan születtek a mondókák? Hogyan tudunk mi magunk alkalmat teremteni?

Játéktipológia és tévhitek. Az ölbeli játékok és az ölbelieknek szóló mondókák közötti különbségek.