Hogyan tudjuk a szerialitás fejlődését támogatni népi játékokon keresztül? Milyen játéktípusokat válasszunk? Milyen életkorban érdemes elkezdeni?

Ahhoz, hogy a rendszerszemléletet megértsük, fontos ismerni a Kuncogó szemléletet, és ezáltal a játéktípusokat is – azok tipikus jellemzőit, változatait.

A konduktív etnopedagógia a néphagyomány pedagógiájának konduktív szemlélete. A holisztikus nevelési megközelítésben a készségek és képességek megalapozása, támogatása történik a népi játékokon keresztül. Mindez életkornak megfelelően és egyéni képességkehez mérten. Ennek a tudatosítása és alkalmazása a prevenció alapja.
A játéktípusok struktúráját megvizsgálva felállítható egy olyan rendszer, ahol a különböző típusok készségek és képességek szerinti besorolása valósul meg.
Minderről bővebben a FejlesztÉsjáték könyvben írok. 📚

A következőkben egy rövid összefoglalást tekintünk át a szerialitásról és a fejlődését célzottan támogató népi játékokról.

Szerialitás – sorrendiség

A szeriális képességekre nemcsak a tanulási folyamatokban, tanulási képességek kapcsán van szükségünk, hiszen fontos szerepük van a mindennapok során is: pl. öltözködés, napszakok stb.
A legtöbb esetben egyfajta spontán érésről beszélhetünk. Iskolába lépéskor figyelhetünk meg leginkább problémát jelző tüneteket, amennyiben érintett a szeriális képesség. Pl. számfogalom, számolási nehézség, mennyiségi arányok, történetek sorrendjének a felidézése stb. A szeriális gyengeséghez a beszédértés érintettsége is párosulhat, mivel a hangok észlelése is szeriális képességet igényel.

Mindezért is érdemes már a korai időszakban preventív – megelőző – jelleggel alkalmazni és beépíteni a mindennapokba azokat a népi játékokat, játéktípusokat, melyekkel a szerialitás fejlődését célzottan tudjuk támogatni.

A népi játékokban megjelenő sorrendek, sorozatok már akár újszülöttkortól alkalmazhatóak (pl. arcmutogató). És természetesen ezáltal nem az a cél, hogy néhány hetes, hónapos babánál direkt fejlesztés végzek, hanem ezen játékokon keresztül, a játékokat a mindennapokban alkalmazva a szeriális képesség – és más képességek – fejlődésének természetes támogatását teszem lehetővé. Mindezáltal játékosan jelennek meg az időbeli, térbeli, illetve a mozdulattal összekapcsolt információk és ingerek.

Mely játéktípusok segítik a szeriális képességek fejlődésének támogatását?

A következőkben 5 játéktípust mutatok be, melyekhez konkrét játékpéldák is társulnak.
Játéktípusokról bővebben ☞ Játékmag szerinti rendezés

Az arcmutogató játékok során a felnőtt adott sorrendben  (jelen esetben: fej, homlok, szemek, orr, száj, nyak, has) megérinti, simogatja a gyermek arcának – néhány esetben teljes testének – különböző részeit. A játékok végén általában megjelenik egy gyengéd csiklandozás.

❃ A játékot újszülöttkortól játszhatjuk.
❃ Később alkalmazhatjuk tükörrel szemben 🪞, babán vagy más játékon eljátszva. 

Bővebben az arcmutogató játékokról: Szívbejátszó könyv 42-45. oldal.

Az ujjasdi játékoknál általában a hüvelykujjtól a kisujjig végig számoljuk, morzsolgatjuk, nyitogatjuk az ujjakat. ✋🏻🤚🏻 Fontos, hogy minden esetben játsszuk el mindkét kézen!

❃ Az ujjasdi játékokat 4-5 hónapos kortól kezdve tudjuk játszani, mivel addig az ököltartás a jellemző.
❃ Korábban alkalmazhatjuk a lábujjakon is.

Bővebben az ujjasdi játékokról: Szívbejátszó könyv 58-59. oldal.

A mondogató játékok a szellemi ügyességi játékok csoportjába tartoznak. Ezekkel a szövegekkel a típusnak megfelelően a gyermekek megtanulták a hét napjait – azok nevét és sorrendjét –, a hónapokat, vagy akár a számokat is:

Egy – megérett a meggy, 🍒
Kettő – csipkebokor vessző,
Három – te leszel a párom,
Négy – biz’ oda nem mégy,
Öt – leszállott a köd,
Hat – hasad a pad,
Hét – sáros ez a rét,
Nyolc – üres a polc,
Kilenc – kis Ferenc,
Tíz – tekenőben tiszta víz.

❃ A rímek miatt a már beszélni tudó gyermekek könnyen elsajátítják a szövegeket.
❃ Alkalmazhatjuk úgy is, hogy a szöveg közben pl. egy babzsákot adogatunk körbe.

Bővebben a mondogató játékokról: FejlesztÉsjáték könyv 108-109. oldal

A párválasztó körjátékokon belül a Kárpát-medencében az egyik legelterjedtebb játéktípus a “Fehér liliomszál“. Erről bővebben ITT olvashatsz.
Általában a Fehér liliomszál a kör közepén eljátssza az adott sorrendben azokat a mozdulatokat, amiket énekelnek: ugrás, támaszkodás, fésülködés, mosakodás, törülközés.

❃ A legkisebbeknél megjelenhet, mint mozdulatutánzó játék. A mindennapokba öltözés/vetkőzés/mosakodás/fésülködés során könnyen beilleszthető. 👗👕🧼🪮

Ezt a túrkevei (Nagykunság) változatot ITT tudod meghallgatni. 🎶

Bővebben a “Fehér liliomszál” típusú játékokról: FejlesztÉsjáték könyv 106-107. oldal.

A kiszámolók általában olyan játékok előtt jelennek meg, amikor egy-egy szereplőt szeretnénk kiválasztani, pl. hunyó, fogó. A kiszámoló minden esetben valamilyen ritmikus szöveg, sok változata értelmetlen szavakból áll, ún. halandzsa szöveg:

Án, dán, dé­nusz,
Szol, láká, té­nusz.
Szol, láká, tiki­táká,
Álá­bálá, bam­busz­ka,
Te vagy már a fo­gócs­ka.

A számoló negyedekre érinti a körben állók kezét, akit legutoljára érint meg, az lesz a kiválasztott.

Bővebben a kiszámolókról: FejlesztÉsjáték könyv 110-111. oldal

A szerialitásról bővebben ITT, ebben a videóban 🎥 beszélek.

Tatárné Nagy Ágnes
háromgyermekes édesanya, konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató,
a Magyar Pedagógiai Társaság Konduktív etnopedagógia szakosztály elnöke

Kuncogó – a fejlődés természetes támogatásáért

Kuncogó Ⓡ – Magyar védjegy