Az agyféltekék 🧠 összehangolt munkája nemcsak a kognitív képességek javulásához vezet, hanem hozzájárul az érzelmi intelligencia és a mozgáskoordináció fejlesztéséhez is. A keresztcsatornák az agy két féltekéjét összekötő idegrostok (corpus callosum) hálózata, amely lehetővé teszik az információ áramlását a bal 🔴 és a jobb 🔵 agyfélteke között. Ez az összeköttetés elengedhetetlen az agy összehangolt funkcionálásához, a harmonikus életvezetéshez. A keresztcsatornák megfelelő működése kulcsfontosságú a kognitív és motoros funkciók integrálásában. A keresztezett mozgások, vagyis azok a gyakorlatok, amelyek során a test egyik oldala átlép a középvonalon, rendkívül hatékonyak az agyféltekék közötti kommunikáció fejlesztésében.

Az agyféltekék közötti egyensúly és kommunikáció elősegítése érdekében érdemes olyan tevékenységeket végezni, amelyek mindkét agyféltekét stimulálják, például zenei oktatás 🎶, mozgásos játékok, kreatív és logikai feladatok.

Gyermekkorban történő fejlesztése alapvető fontosságú, mert az agy ilyenkor a legfogékonyabb, és az ekkor megszerzett készségek egész életre kihatnak.

❃ A testközépvonal átlépésével járó mozgások javítják a motoros készségeket és a testtudatosságot.
❃ Az agyféltekék összehangolt működése elősegíti a komplex gondolkodási folyamatot, pl. problémamegoldás, kreatív gondolkodás.
❃ Javítják a figyelmet, a memóriát, a tanulási képességeket.
❃ Az agyféltekék közötti jobb kommunikáció hozzájárul az érzelmi szabályozáshoz és a szociális interakcióhoz.

Agyféltekék

Az emberi agy aszimmetriáit már az egyiptomiak is ismerték. Az emberi agy két féltekéből áll, a bal és a jobb agyféltekéből, amelyek különböző funkciókat látnak el:

  • Bal agyfélteke: Felelős a logikus gondolkodásért, a nyelvért, az írásért, az olvasásért és a matematikai képességekért. Analitikus és részletekre összpontosít.
  • Jobb agyfélteke: Felelős a kreativitásért, a művészetért, a térbeli tájékozódásért és az érzelmekért. Holisztikus és intuitív megközelítést alkalmaz. (Minden, ami iskolai jeggyel nem, vagy nehezen mérhető!) A kifejlődése hosszabb folyamat eredménye, óvodás korban (is) fontos szem előtt tartani a nevelés módszereiben.

❗️A jobb agyfélteke lassabb folyamatának figyelembevételével fontos, hogy a dallam nélküli, ritmikus szöveg – mely mindössze egyetlen központ, a bal agyfélteke fokozottabb fejlettségét kívánja meg -, előzze meg az énekes játékok elsajátítását, mivel ez utóbbi már feltételezi a jobb agyfélteke fejlettségét is.❗️

Testközépvonal

A testközépvonal egy képzeletbeli vonal, amely a testet függőlegesen két egyenlő félre osztja, elválasztva a bal és jobb oldalt – mint egy védősorompó🚦. A testközépvonal átlépése olyan mozgásokat jelent, amikor a test egyik oldala átnyúlik a másik oldalra, például amikor a jobb kézzel megérintjük a bal vállunkat.
Az első 3-4 évben a testünk két oldala szimmetrikusan fejlődik: pl. kúszás-mászás esetében mindkét oldalunkat azonosan használjuk. Azonban iskolába lépésre ezt a gátat fel kell oldani, ami a két testfelünket elválasztja, mivel fennmaradása az írás-olvasás során is problémát mutathat: pl. nem tudja végig követni a sort, a fecskevonal írása nehezített stb. ➰
Minden olyan mozdulat, tevékenység, amikor közelítünk a testközépvonalhoz, vagy átlépjük, segíti a testközépvonali gát feloldását.

Ezek a mozgások különösen fontosak a koordináció, a finommotoros készségek és az agyféltekék közötti kommunikáció fejlesztésében.

Aki már találkozott velem online vagy személyes kurzuson, ismeri a következő csujogatást: Édesanyám szegfűszál ♥️ A szöveg mondása közben a  következő mozdulatsor végezhetjük: térd-kereszt-térd-taps. 👏🏻 Próbáld ki egyre gyorsabban!

Ahogyan az egész nyugati civilizáció, úgy az oktatási rendszer is bal agyfélteke orientált, azonban tudjuk és számos kutatás is alátámasztja, hogy a tanulásai eredmények  pozitív változásában is kiemelt fontosságú az agyféltekék összehangolt munkája, a jobb 🔵 és bal 🔴 agyfélteke harmonikus fejlődése. Az egyik legfontosabb képesség, a kreatív problémamegoldó képesség, a jobb agyfélteke működéséhez kapcsolható. Így érdemes nemcsak gyermekként, felnőttként is edzeni és tréningeztetni az agyféltekék működését. Mint például a mindennapi tevékenységek során a domináns kéz helyett:  fogjuk meg a fogkefét 🪥 a másik kezünkkel, keverjük meg a kávénkat ☕️, lapozzunk a könyvben 📖, fésülködjünk 🪮 stb.

A továbbiakban rövid példákon keresztül – ölbeli játékok, mozgásos ügyességi játékok, polgári táncok stb. – mutatok be lehetőségeket az agyféltekék 🧠 összehangolására, melyek beépíthetőek a mindennapokba, oktatási-nevelési-fejlesztési folyamatokba szülők és kisgyermekkel foglalkozó szakemberek számára egyaránt.
(A példák részletes bemutatása nem teljeskörű!)

A tapsoltató játékokat 6-9 hónapos kortól játszhatjuk – korábban megjelenhet a talpak tapsoltatása, vagy az ellenkező kéz és láb összeérintése.
A felnőtt megfogja a gyermek kezeit, és ritmikusan összeütögeti. Az önálló tapsolás jellemzően 8-9 hónapos kor körül jelenik meg.
Később tapssal kísérhetünk bármilyen ritmikus szöveget, dallamot. 🎶

A tenyeresdi játékokat 4-5 hónapos korban kezdhetjük el, amikor már az ököltartás oldódik.
Bölcsődés, óvodás gyermekek játszhatják a saját tenyerükben (mindig játsszuk el mindkét kézzel), ilyenkor megjelenik a testközépvonal átlépése. Pl: jobb kézzel körzés a bal tenyérben.

Kézcsípkedő játék során megcsípjük a gyermek kézfejét – tornyot építünk -, majd kezeinket ritmikusan fel-le mozgatjuk, a végén a levegőben hessegetünk.

Kézcsípkedő játékadaptációkat ITT találsz, vagy a képre kattintva.

A páros tapsos játékokat az izraeli Ben-Gurion Egyetem (BGU) egyik kutatója vizsgálta.
Megállapították, hogy azok a gyerekek, akik spontán tapssal kísérnek dalokat – az óraközi szünetekben -, szebben és jobban írnak ✍🏻, illetve kevesebb helyesírási hibát vétenek. Továbbá könnyebben beilleszkednek a közösségbe, illetve megelőzhetőek tanulási zavarok: például a diszlexia, diszkalkulia. Kimutatták, hogy nemcsak a gyermekekre, a felnőttekre is pozitív hatást gyakorolnak – jobban tudnak figyelni, csökken a feszültségük.

Te játszottál ilyen tapsos játékokat az iskolában❓ Melyikre emlékszel❓

További példák és ötletek

A karjainkkal magunk előtt lassú őrlő mozdulatot végzünk, a kukoricánál felgyorsítjuk.

Két gyermek keresztfogással összekapaszkodik és forog az egyik irányba (“hopsz“-ig), majd a másik irányba.

Két gyermek elöl keresztkézfogással szökdel, majd egy ugrással a legvégén (“rizskása”) iránytválotanak úgy, hogy nem engedik el egymás kezét.

Agyféltekék összehangolása – letölthető dokumentumok:

sujtás minták

Kuncogó kéztorna sablonok ❤️💙

Kuncogó – Erre csörög a dió 🥜

Polgári táncok

A polgári (társas)táncok a néptánc típusai között a legújabb réteget, stílust jelentik. A táncéletben sok helyen volt jelentős szerepük, többnyire a lakodalmakban voltak megfigyelhetőek. Megjelennek polkafélék, vagy a keringőhöz hasonlóak is.

(Vissza)tanításuk egyszerűségében a mozdulatok/motívumok ismétlése rejlik, de természetesen megjelennek nehezebb, bonyolultabb motívumsorral, fogásmóddal rendelkező táncok is.

Alábbiakban 4 polgári tánc rövid leírását találod, a képre kattintva a videó 🎥 is segítséget nyújt.

Amennyiben nem vagy biztos a tanításukban, mindenképpen kérd néptáncpedagógus kolléga segítségét!

Összességében elmondható, hogy a népi játékok során mindkét agyfélteke aktivizálódik, így az értelmi és az érzelmi fejlődés állandó kölcsönhatásban van.

Bővebben: Tatárné Nagy Ágnes (2022): FejlesztÉsjáték – népi játékok a fejlesztés tükrében

Kuncogással teli, vidám játékot kívánok! ♥️

Tatárné Nagy Ágnes
konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató, háromgyermekes édesanya
www.kuncogo.hu

Kuncogó Ⓡ – magyar védjegy