Az országosan igen gyakran előforduló Fehér liliomszál játékokban megőrzött népszokás nagypéntekhez kötődik. Alapját a megtisztulás és újjászületés eszméjéhez lehet kötni.

A Tisza, Duna vagy akár a Rába partján is elterjedt szokás volt, hogy nagypéntek hajnalán, még mielőtt a Nap feljött volna, a nagyleányok megfürödtek a folyóban. Kimentek a partra, s abban hittek, hogy majd a fürdés által megtisztulnak, megszépülnek.

Ez a szokás nem első sorban a húsvéti misztériummal függ össze, inkább egy ősibb tavaszváró varázslat.

Úgy gondolták, hogy amelyik legénnyel legelőször találkoznak a fürdés után, az lesz a férjük.

Azonban, ha egy leány valakire már rávetette a szemét, annak megpróbálta a kendőjét megszerezni, s abba törölközött meg.

A kisebb leánykák – akik még nem fürödhettek ezen a napon -, énekes körjátékként játszották el a történetet.

Kézfogás nélkül körbeálltak, egymástól kb. 1 m távolságra, egy játékos, a fehér liliomszál, bement a kör közepére. A kör énekel, a fehér liliomszál pedig a szövegben előforduló minden mozdulatot megjátssza. Akinek a kötényében megtörölközik, azzal helyet cserél.

Túrkevei játékpélda:

https://www.kuncogo.hu/kuncogo-gyujtemeny/nagykunsagi-gyongyszemek/

A Fehér liliomszál kezdetű játékok a tavaszi játékciklus részei voltak. Üzenetük sejtelmes és egyben többrétegű is lehet, hiszen a keresztény hagyományban tovább élő erkölcsnemesítő üzenetek mellett a mágikus világlátásból is merítkezik. Ezen játékok a víz tiszteletének emlékét is őrzik.

A Zenetudományi Intézet Játékarchívumában 342 változata van a Fehér liliomszál kezdetű körjátékoknak. Legtöbbször valamilyen virág a főszereplő – liliom, ibolya, árvácska, tulipán, néhányszor ember (Lázár, Giza), illetve egy alkalommal madár (csóka). A liliom legtöbb esetben fehérben jelenik meg, de található kék, fekete és sárga változatban is.

További tartalmak: https://www.kuncogo.hu/blog/Forrás:
Gazda Klára (2017): Nyiss kaput, új bíró! – Népi játékok szimbolikus üzenete. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár
Kiss Áron (1891): Magyar gyermekjáték – gyűjtemény. Holnap Kiadó, Budapest
Kovács Ágnes (1976, szerk.): Bújj, bújj zöld ág… Népi gyermekjátékok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest