Ülőhinta

Hinta-palinta,
Mit eszik a kismacska?
Sült krumplit.
Egyet üt a láda,
Kettőt, hármat,
Négyet, ötöt,
Hatot, hetet,
Nyolcat, kilencet,
Tizet üt a láda,
Lé, lé, lé,
Ecetes, savanyú borsólé,
A hintáról lefelé!

Leírás: A hintán ülve mondják, miközben egymást felváltva lökik.

Páros forgó

Szegedi polkát én nem járom,
Mert én nékem nincsen párom,
Szegedi polka hopsz!
Elfogyott a boksz!

Leírás: Párban kereszt kézfogással összekapaszkodnak, seregnek az egyik irányba, majd hopsz-ra irányváltás, a boksz-ra megállnak. Akár 3-4 gyermek is összekapaszkodhat.

Páros forgó

Szédülj, szédülj, babica!
Szédülj, szédülj, babica!

Hátonhordozó

Borsót vegyenek!
Borsót vegyenek!

Leírás: Felültetjük a gyermeket a nyakunkba vagy hátunkra és szaladgálunk vele.

Hordozó

Gólya viszi a fiát,
Elejti a tojását.
Potty, potty, potty!

Leírás: Ketten összefogják a kezüket, és ráültetnek egy harmadikat. Ő átkarolja a vállukat, hogy le ne essen. Elindulnak vele és járás közben mondják. A “potty”-ra lejjebb engedik, végül leteszik a földre.

Páros szökellő

Répa, retek, kukorica,
Jaj, de erős a paprika,
Hopp, hopp, hopp.

Leírás: Egymás mellé állunk, kezünket magunk előtt (vagy mögött) összefogjuk, jobbal a másik jobbját, ballal a másik balját. Szökdelve ugrálunk, majd a végén megfordulunk úgy, hogy a kézfogást nem engedjük el.

Páros szökellő

Hull a borsó, sok a borsó
Minden kertben terem borsó.
Hopp!

Délvidék

Páros szökellő

Kert alatt kicsi kocsi,
Rajta ül a bécsi csacsi, hopp!

Lóbáló

Zsipp-zsupp, szalmazsupp,
Háztetőre felrakjuk,
Ha átázik, ledobjuk.
Zsupp!

Sótörés

Mit látsz?
Gólyát.
Mit eszik?
Békát.
Adsz-e nekem?
Nem.

Leírás: Ketten háttal állnak egymásnak, összefűzik a karjukat, és az egyikük a hátára emeli a másikat. Az alsó kérdez, a felső felel. A végén az alul lévő jól megrázza a másikat, és cserélnek.

Kelj fel, Jancsi

Fiúk, lányok egyaránt játsszák. Először is egy kő- vagy fadarabkával kirajzolják a földre a játszóteret. Egymástól 15-20 m-re húznak két párhuzamos vonalat.
Ezután kijelölnek maguk közül egy szólítgatót, aki az egyik vonal elé áll. A másik vonal mögött a többiek foglalják el a helyüket, mégpedig nagyság szerinti sorrendben.

A szólítgató a gyerekeket sorrendjüknek megfelelően egymás után szólítgatja. A párbeszéd a következő:
– Kelj fel, Jancsi!
– Hány órára?
– Két óriás (v. más).
A példaként felhozott felelet azt jelenti, hogy az illető játékos két nagy lépést tehet előre.
Mikor ez megtörtént, a következő játékoshoz szól:
Kelj fel, Jancsi!
– Hány órára?
– Két tyúklépés. (Értsd: két lábhosszúságnyi lépés.)

A feleletek között még ilyenekkel találkozunk:
– Öt csibe. (Értsd: öt csibelépés, vagyis öt nagyon kis lépés.)
– Maradj az ágyba! (Értsd: az illető játékos továbbra is maradjon a helyén.)
– Három nagy békaugrás előre. (Értsd: három nagy ugrás guggoló helyzetben végezve.)
– Hátra két lépés.
Aki a leghamarabb jut át a vonalon, az a győztes, és a játék ismétlésekor ő lesz a szólítgató.

Nemeskosút

Sántika (ugrósikola)

A földön megrajzoljuk az ábrát, aztán megegyezünk a játszók sorrendjében. Az első játszó fog egy lapos kavicsot vagy cserépdarabot, bedobja az egyesbe, egy lábon beleugrik, fölveszi és kiugrik. Azután beledobja a kettesbe, beugrik az egyesbe egy lábon, majd a kettesbe, fölveszi a kavicsot, egy lábon ugorva megfordul, átugrik az egyesbe, majd ki. Következik a hármas, beledobj a kavicsot, beleugrik az egyesbe, kettes, majd a hármasba egy lábon, fölveszi és kiugrál. Azután a négyesbe dobja, akkor már a 2-es és 3-as részbe egyszerre ugrik, terpeszben. Ugyanígy járja a többit is. Végül az M-be (mennyország) és a P-be (pokol) dob. Ha mindezt hiba nélkül végigsántikálja, van egy iskolája, és kezdheti elölről.

Hiba, ha a vonlara dob, vagy ha a vonalra ugrik, akkor átadja a kavicsot a következő játszónak.

Addig játsszuk, amíg meg nem unjuk, s végül az a győztes, akinek több iskolája összegyűlt.

Kalocsa