Online kiadványok

FejlesztÉsjáték

Az itt megjelenő gyűjtemények egy-egy területet járnak körül, feltérképezve a készségek és képességek rendszerhálózatát, milyen más területekkel vannak szoros összefüggésben, mikre épülnek, milyen játéktípusok támogatják meg leginkább, és ehhez milyen konkrét játékokat kapcsolhatunk.

  1. rész: Térbeli tájékozódás

A gyűjteményben különböző játéktípusokon keresztül mutatom be az adott terület különböző részeit, adaptálási lehetőségeit, életkori jellemzőit, melyek a népi játékok tudatos – preventív és fejlesztési céllal történő – alkalmazását segíti elő.
Elmélet és gyakorlat a mindennapokra.

 

További témakörök:

  • nagymozgások
  • finommotorika
  • egyensúlyérzék
  • észlelés
  • kommunikáció
  • szociális kompetenciák