Online kurzusok

FejlesztÉsjáték

Népi játékok a fejlesztés tükrében

A Kuncogó – FejlesztÉsjáték 3 órás (4×45) online kurzus (+1×45 perc otthoni feldolgozás) kompetenciaterületenként mutatja be a népi játékok típusait és az ezekhez kapcsolódó konkrét játékokat. A képességek rendszerén keresztül tudatossá válik egyes területek összefüggése más területekkel. Hogyan épül fel, milyen előfeltételei vannak, hogyan tudjuk ezeket a területeket megtámogatni természetes módon a népi játékokon keresztül, s ezáltal egy preventív szemléletet kialakítani.

Az online kurzus időpontja: 2023. február 𝟐𝟔. vasárnap 15:00-18:00

A résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) alapján 5 óráról igazolást kapnak!
❗️Jelentkezési határidő: 2023. február 23.❗️
A kurzus nem a FejlesztÉsjáték könyv játékanyagát mutatja be❕

A kurzus során megjelenő készségek és képességek:

  • Nagymozgás
  • Finommotorika
  • Testtudat
  • Téri tájékozódás
  • Egyensúlyérzék
  • Észlelés
  • Szerialitás
  • Kommunikáció
  • Szociális kompetenciák
Tatárné Nagy Ágnes – konduktor-óvodapedagógus, neveléstudományi kutató
A kurzus a Microsoft Teams-en keresztül fog megvalósulni.
Tanuljuk újra együtt a játékos anyanyelvet! ♥️
A résztvevők a kurzus anyagát (játékok, kották, stb.) pdf formátumban kapják meg hanganyaggal együtt! 🎶

A kurzushoz kapcsolódó könyv: FejlesztÉsjáték – népi játékok a fejlesztés tükrében 📚