Online kurzusok

FejlesztÉsjáték

Népi játékok a fejlesztés tükrében

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

A Kuncogó – FejlesztÉsjáték 2 órás online kurzus 7 képességterület szerint mutatja be a népi játékok típusait és az ezekhez kapcsolódó konkrét játékokat. A képességek rendszerén keresztül tudatossá válik egyes területek összefüggése más kompetenciaterületekkel. Hogyan épül fel, milyen előfeltételei vannak, hogyan tudjuk ezeket a területeket megtámogatni természetes módon a népi játékokon keresztül, s ezáltal egy preventív szemléletet kialakítani.

A kurzus során megjelenő készségek és képességek:

  • Nagymozgás
  • Finommotorika
  • Téri tájékozódás
  • Egyensúlyérzék
  • Észlelés
  • Kommunikáció
  • Szociális kompetenciák

A kurzus idejéből adódóan egy rövid, átfogó ismertető jelenik meg az egyes területekhez.
A kompetenciaterületek bővebb kifejtése és játékokkal való alátámasztása további kurzusok alkalmával lesz elérhető.